Sørlandets eneste Spesialistlegepraksis i fysikalsk medisin og rehabilitering

Riktig behandling starter med riktig diagnose

Kåre Ulevåg, legespesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering. Godkjent Idrettslege NIMF

Agder Fysikalsk Medisin tilbyr grundig undersøkelse og diagnostisering av skader, sykdommer og andre tilstander fra muskler, skjelett og bevegelsesapparatet. Riktig diagnose er avgjørende for valg av riktig behandling.

I bevegelsesapparatet kan vi alle oppleve at mindre plager kommer og går. Slike mindre plager har oftest et godartet forbigående naturlig forløp og krever ingen fysikalsk medisinsk spesialist vurdering.

Men det kan være smart å søke medisinsk rådgivning og behandling etter en akutt større hendelse eller om man får smerteopplevelser og funksjonstap som ikke synes spontant å tilhele raskt av seg selv gjennom et naturlig forløp. Da er det viktig å være bevisst på at en spesifikk medisinsk diagnose har en spesifikk forståelse med et spesifikt behandlingstiltak.

Symptomer ved en spesifikk skade eller sykdom kan endre seg gjennom et forløp. Det er mest sannsynlig at riktig diagnose avklares når den primære klinikken er tilstede.

Varigheten inntil skaden eller sykdommen er tilhelet blir også kortest mulig ved rask vurdering og spesifikt tiltak.

Tidlig avklaring gir god prognose og kan bidra til å redusere risikoen for langvarig forløp.

Det er også smart å finne diagnosen tidlig mens skaden fortsatt er spesifikk fordi du da gjerne kan fortsette i arbeid og trening samtidig med behandlingstiltaket.

Fysikalsk Medisin er en medisinsk spesialitet som kan avklare, diagnostisere og behandle sykdommer, skader og degenerative tilstander i bevegelsesapparatet. Dette sikrer at pasientene får riktig og målrettet behandling som er basert på en grundig medisinsk vurdering. Gjennom presis diagnostikk og faglig kompetanse, bidrar fysikalsk medisin til å forbedre pasientens livskvalitet og helse.

Et primært problem kan over tid endre seg til å bli smerteopplevelser og symptomer som kan få et annet preg. Det er viktig å være oppmerksom på at det finnes flere behandlingstiltak som forbigående kan bidra til å lindre en smerteopplevelse, men som ikke nødvendigvis vil behandle selve årsaken til smerten. Uspesifikke og generelle tiltak kan øke risikoen for langsiktige problemer fordi de ikke har noen sannsynlig behandlingseffekt. Da kan det oppstå sekundære uspesifikke plager som noen ganger kan bli selve hovedproblemet. Multiple faktorer kan medvirke til utvikling av sekundære plager og oftest er dette ikke medisinske årsaker.

Hos en pasient med symptomer forenlig med uspesifikke smerteopplevelser kan det være utfordrende å avklare eventuelt hva som var og om det var en spesifikk skade i utgangspunktet.

Det er kommet tydelige anbefalinger som understreker betydningen av å gjøre kloke valg ved medisinsk utredning og behandlingstiltak.

Dette presiseres i Kloke valg, Etiske regler for leger og i Helsepersonelloven.

Etiske regler for leger (legeforeningen.no), Paragraf §9: «Forsvarlighetsprinsippet»

«Legen må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring».

Helsepersonelloven, Kapittel 2, §4: Forsvarlighet.

Spesifikk diagnose

Legespesialist Kåre Ulevåg utfører grundige undersøkelser og gir deg tydelig informasjon om din aktuelle diagnose og behandlingsalternativer.

Råd om riktig behandling

Riktig behandling krever en spesifikk diagnose. Vårt mål er at du skal komme tilbake til en sunn og aktiv livsstil snarest mulig.

Ventetid

Vi legger vekt på kort ventetid, slik at du raskt kan få den hjelpen du trenger. 

Se mer om fysikalsk medisin her.

Søker du en godkjent Idrettslege? Se mer her.

Hjelp deg selv

Tidlig og presis diagnose er nøkkelen til en vellykket behandling og god prognose. Hos oss forstår vi viktigheten av å identifisere plager mens du fortsatt er aktiv i trening og arbeid. Dette gjelder for alle, både konkurranseutøvere og yrkesaktive. Ved å handle raskt kan vi tilby spesifikke behandlingstiltak samtidig som du kan fortsette med din daglige aktivitet. Vi er her for å støtte deg på veien til god helse og en effektiv rehabilitering.