Har du en idrettsskade?

Hvis du har fått en skade i din idrett med smerteopplevelse og funksjonstap er det viktig å avklare hva som er årsaken. Når vi finner forklaringen, kan vi gi deg den behandlingen som mest sannsynlig gir best tilheling og funksjon for deg.

Utredning hos Idrettslege Kåre Ulevåg

Vi kan tilby dynamisk ultralydundersøkelse som et tillegg til den kliniske undersøkelsen der det er hensiktsmessig. Ultralyd av muskel-, sene- og leddstrukturer egner seg best ved skader i armer og bein.

Ultralydundersøkelse

Ultralydundersøkelse av muskel-, sene- og leddstrukturer er et godt radiologisk alternativ i utredningsprosessen og har flere fordeler. Ultralyd er pasientvennlig, smertefritt, raskt og uten bivirkninger. Et ledd kan også beveges ved undersøkelsen slik at ledd og bløtdelene tydeligere kan vurderes. I tillegg kan det gjøres tiltak som kalkskylling, samt presis deponering ved en injeksjon.

Kaare_final_3 1

Kåre Ulevåg, godkjent Idrettslege NIMF og spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering.

Vi utreder og behandler:

Spesifikke idrettsskader kan oppstå som følge av idrettsspesifikke krav. Slike skader kan variere avhengig av idretten med de spesifikke bevegelsene og påkjenningene som de ulike idrettsgrenene gir. Noen idretter har særpreg med multiple gjentakende belastninger over lang tid, mens andre er risikoidretter for akutte skader.

Skadeforebyggende tiltak er viktigst. Vi kjenner til mange faktorer som kan redusere risikoen for skader i idrett.

Noen eksempler på skader med navn fra idretten kan være tennisalbue, golfalbue, jumpers knee, kastskulder, kastalbue.

Stressreaksjoner i knokkel er en skade som kan oppstå som følge av langvarig og repeterende belastning på benvev. En knokkel kan belastes med større krefter enn den er bygd til å tåle. Belastningsreaksjon kan dermed oppstå i en knokkel som en stressreaksjon eller -brudd. Noen knokler er mer utsatt for dette enn andre. I foten kan det hyppigst forekomme i hælknokkelen / calcaneus, fotrotsknokler og i framfoten i metatars nr 2 og 3. Det forekommer også i skinnbeinet i leggen / tibia samt i lårhalsen eller bekkenet.

Stressreaksjoner i knokler forekommer med overhyppighet hos idrettsutøvere.

Idrettsbrokk eller sportsbrokk er en smertetilstand i fremre lyskeområde og forekommer typisk hos mannlige fotballspillere. Dette er mest sannsynlig en belastningsrelatert smerte i bevegelsesapparatet tilhørende strukturer i fremre lyske- og bekkenområdet.

Restitusjonsmangel eller en «dårlig fungerende utøver» refererer til en tilstand der en idrettsutøver opplever redusert prestasjonsevne gjennom en tidsperiode. Årsaker til dette synes å være multifaktoriell. Noen og vesentlige faktorer som kan bidra til restitusjonsmangel synes å være utilstrekkelig hvile og restitusjon, søvnmangel, for store treningsbelastninger over lengre tid, mentalt stress, belastninger og trening under en samtidig pågående infeksjonssykdom, ernæring- og kostholdsstatus, «energibalanse».

Belastningsstyring betyr planlegging av treningsinnholdet. Det gjelder å trene mest mulig, riktigst mulig, treningsmengde og treningsintensitet, spesifikk konkurransebelastning, med variasjon og alternativ trening, nok restitusjon, basistrening, periodisering, osv.

Gjennom belastningsstyring vil en utøver mest sannsynlig oppnå de beste prestasjonene i konkurranser og forebygge mot idrettsskader.

Ingen utøvere er like. Dermed er dette individuelt og bør tilpasses den enkelte utøver.

RED-S fenomenet har noen likheter med «dårlig fungerende utøver» hvor en idrettsutøver opplever redusert prestasjonsevne. Årsaker til dette synes å være multifaktoriell. Noen og vesentlige faktorer som kan bidra til restitusjonsmangel synes å være utilstrekkelig hvile og restitusjon, søvnmangel, for store treningsbelastninger over lengre tid, mentalt stress, trening under en samtidig pågående infeksjonssykdom, ernæring- og kostholdstatus. Det synes særlig at energibalanse med for lavt energiinntak blir vektlagt som viktig faktor. RED-S fenomenet innebærer at kroppens ulike organer kan få en funksjonssvikt dersom det ikke er nok energi tilgjengelig for kroppens organer. I tillegg til redusert prestasjonsevne kan det bl.a. oppstå hormonelle forstyrrelser, redusert beinmineraltetthet, svekket immunsystem, angst/depresjon.

I idrett er skadeforebygging og basistrening avgjørende for å optimalisere prestasjonen og redusere risikoen for skader.

Forebygging er å ta ivareta det du har av opprinnelige normalt og frisk vev, og samtidig gjennomføre trening som bidrar til av vevskvalieten blir ytterligere styrket. Dette er spesifikk fysisk trening / basistrening med regelmessighet over tid.

Skadeforebygging handler også om restitusjon, kosthold, mentale faktorer, risikovurderinger mot ulykker i idretten, div ytre forhold som kulde/vær/bekledning, utstyr, osv.